Klachtmeldingsformulier t.b.v. de indiener van een klacht .

Behorende bij de klachtenprocedure van

de Academie voor Edelsmeden VOF

 

Verzendmogelijkheden:

Per Post: Academie voor Edelsmeden, Jacob Catslaan 13, 3705 BN Zeist..

Per mail: info@academievooredelsmeden.nl

 

De klager dient een formele klacht in, omdat (een) gesprek(ken) met de veroorzaker/ bemiddelaar niet tot een tevredenstellende oplossing heeft (hebben) geleid.

 

Gegevens indiener klacht

Naam

 

e-mail

 

Adres

 

Volgt de opleiding

 

Postcode

 

Woonplaats

 

Naam opleiding

 

Telefoon overdag

 

Lesdag

 

 

 

Omschrijving van de klacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u geprobeerd het probleem op te lossen? Ja / Nee

Wat is het resultaat hiervan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u aan iemand gevraagd om te bemiddelen?          Ja / Nee

Wat is het resultaat hiervan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:            ___________________                                            Handtekening: ____________________